L’ACPAUH, membre de ple dret de l’EFHPA

CAST

El passat més d’octubre de 2017, la Federació Europea d’Associacions de Pacients de l’Homeopatia (EFHPA), va votar per unanimitat la incorporació de l’ACPAUH com a membre de ple dret.

A l’ACPAUH estem molt orgullosos d’aquest reconeixement internacional i ens fa molta il·lusió disposar d’aquest espai de col·laboració amb els companys de les associacions de pacients de l’homeopatia de tot Europa que tenen una filosofia i uns objectius del tot similars als nostres.

Tenint en compte, a més, que ara tot just farà un any de la nostra constitució, la més gran experiència acumulada per les associacions europees, que fa desenes d’anys que existeixen, ens permet accedir a una visió molt àmplia de les dificultats, reptes i possibilitats que comporta el nostre treball associatiu. En la majoria de països europeus, el reconeixement de l’homeopatia és molt superior al que té a l’estat espanyol, però tot i així, els pacients també es troben amb la necessitat d’organitzar-se per defensar els seus drets en el camp de la salut, i lluitar perquè es garanteixi el lliure accés al tractament que millor els sembli en cada situació.

La qüestió fonamental, al capdavall, és que la lluita pels drets del pacient és una problemàtica d’abast internacional i que cal, per tant, que els pacients també ens organitzem a aquest nivell. Les institucions europees marquen avui dia un bon nombre de directives en relació al camp de la salut, i la veu dels pacients s’ha de fer sentir, per tant, a través d’una federació europea. Ara, des del passat mes d’octubre, aquesta federació europea també compta amb la contribució de l’ACPAUH, que farà tots els possibles per atendre com cal i per reforçar aquesta important línia de col·laboració.

La sol·licitud de l’ACPAUH, acceptada per l’EFHPA

Un cop enviada tota la documentació que ens ha sol·licitat l’EFHPA (Federació Europea d’Associacions de Pacients de l’Homeopatia), hem rebut una comunicació en què se’ns fa saber oficialment que la sol·licitud de l’ACPAUH d’entrar a formar part de l’EFHPA ha estat acceptada.
Igualment se’ns fa saber que, com demanen els estatuts de la pròpia EFHPA, la ratificació formal de l’entrada com a membre de ple dret es produirà en l’assemblea anual d’aquest organisme que tindrà lloc el proper més d’octubre a Edimburg.

Des de l’ACPAUH ens felicitem d’aquest nou pas que hem fet, ja que ens permetrà estar en contacte amb les altres associacions de pacients europees per aprendre de la seva experiència i per unir esforços en una tasca que, necessàriament, s’ha d’acabar articulant a nivell europeu.