El Fòrum Europeu de Pacients i la Federació Europea d’Associacions de Pacients de l’Homeopatia

El Fòrum Europeu de Pacients, EPF, (http://www.eu-patient.eu) és una organització que treballa amb grups de pacients a tot Europa. El seu objectiu és aconseguir que els pacients tinguin veu en les polítiques i els programes sanitaris que afecten les seves vides tot promovent la igualtat en aquesta àrea de tots els ciutadans de la Unió Europea.

La Federació Europea d’Associacions de Pacients de l’Homeopatia, EFHPA,  (http://www.efhpa.eu) és un dels 49 membres de ple dret de l’EPF i, com a tal, assumeix les seves directrius i postul·lats. El passat mes de novembre de 2016, Miquel Peralta, president de l’ACPAUH, que en aquelles dates encara no s’havia constituït com a associació, va participar en qualitat d’observador al congrés anual de l’EFHPA que va tenir lloc a Viena. La presidenta de la Federació Europea d’Associacions de Pacients de l’Homeopatia, Enid Segall, ha encoratjat personalment l’ACPAUH perquè tan bon punt hagi completat el corresponent procés burocràtic d’inscripció a Catalunya, passi a ser membre de l’EFHPA.

El Fòrum Europeu de Pacients, EPF, ha elaborat, entre altres documents, un decàleg de drets del pacient que conté diversos punts que coincideixen plenament amb els postul·lats que defensa l’ACPAUH. És interessant constatar, doncs que, per una banda, moltes reivindicacions de l’ACPAUH van molt més enllà de la situació concreta de l’homeopatia i, en realitat, són assumides per grups de pacients deslligats de la pràctica homeopàtica concreta i organitzats a nivell europeu; i per altra banda, també és interessant observar que diversos punts que reivindica l’EPF ja formen part de la pràctica homeopàtica, perquè responen de manera natural a la seva visió del paper del pacient i de la malaltia, i de la funció dels professionals de la salut.

Tot i que el decàleg es troba en anglès a la pàgina web de l’EPF, per facilitar-ne la difusió, en la següent entrada del web n’oferim la traducció al català.