Decàleg dels drets del pacient

DRETS DELS PACIENTS SEGONS L’EPF (FORUM EUROPEU DE PACIENTS)

1 . Jo sóc més que el meu estat de salut.

La pràctica de la medicina és una qüestió fonamentalment de relacions humanes. Que ens tractin amb respecte, dignitat i cura i que ens considerin éssers humans amb una trajectòria vital que va més enllà de l’estat de salut és el primer dels drets del pacient.

2. Jo prenc les meves decisions en la mesura que ho desitgi.

Ningú és incapaç de prendre decisions tot i que hi ha persones que poden necessitar més suport. Cada necessitat específica demana l’adopció d’una estratègia adequada, en particular per donar suport a la veu d’aquells que es puguin trobar en una situació marginal o vulnerable. Tots els pacients han de rebre suport i se’ls ha de permetre donar l’opinió en les qüestions relatives a la seva salut tenint en compte les seves capacitats i desitjos i amb independència de l’edat, el gènere, l’ètnia, la religió, les creences personals, la situació socioeconòmica, i l’orientació sexual. Si els pacients volen delegar una decisió en una altra persona, el seu desig s’ha de respectar.

3. En totes les decisions relatives a la meva salut, la meva opinió compta tant com qualsevol altra.

more “Decàleg dels drets del pacient”