La sol·licitud de l’ACPAUH, acceptada per l’EFHPA

Un cop enviada tota la documentació que ens ha sol·licitat l’EFHPA (Federació Europea d’Associacions de Pacients de l’Homeopatia), hem rebut una comunicació en què se’ns fa saber oficialment que la sol·licitud de l’ACPAUH d’entrar a formar part de l’EFHPA ha estat acceptada.
Igualment se’ns fa saber que, com demanen els estatuts de la pròpia EFHPA, la ratificació formal de l’entrada com a membre de ple dret es produirà en l’assemblea anual d’aquest organisme que tindrà lloc el proper més d’octubre a Edimburg.

Des de l’ACPAUH ens felicitem d’aquest nou pas que hem fet, ja que ens permetrà estar en contacte amb les altres associacions de pacients europees per aprendre de la seva experiència i per unir esforços en una tasca que, necessàriament, s’ha d’acabar articulant a nivell europeu.